Κατάλογος έκθεσης στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο

Πάτμος, 11-21/8/2016